COACH

Over mij in het kort – drs. Jur de Vries

Gaandeweg de jaren als vaktrainer en leerkracht raakte ik steeds meer geïnteresseerd in groepsprocessen en corporate culture.  In sommige klassen, bedrijven en instituten zag ik duidelijk (te) veel stress bij diverse individuen. Soms lagen de oorzaken expliciet bij de groepscultuur, soms meer bij het individu, meestal was het een combinatie van de twee. Hoe dan ook, ik zag duidelijk hoe dat individuen en organisaties belemmerde in hun ontwikkeling, en besloot er wat aan te doen; te veel stress en angst doet niemand goed. Vanwege de gevoeligheid van dit onderwerp vond ik uit dat schrijfopdrachten een uitstekend middel vormen binnen training en coaching om stress en angst te constateren,  oorzaken te achterhalen en doelen in zicht te krijgen, zowel voor wat betreft groepen als voor het individu.

Sinds meerdere jaren ben ik nu actief als stressreductie- en faalangsttrainer en burn-outspecialist voor (hoge) scholen en bedrijfsleven. Schrijftrajecten en schrijfopdrachten vormen altijd een belangrijk onderdeel in mijn coaching en training.

CV: opleiding & cursussen & referenties:

 • Doctoraal/master Universiteit van Amsterdam, culturele antropologie
  Afgestudeerd bij dr. H. ten Brummelhuis, universitair docent U.v.A., publicist/ schrijver van antropologische en sociologische artikelen en boeken over Zuidoost Azië.
 • Trainer/coach met licentie/post-hbo certificatie
  Afgestudeerd bij dr. J. Drenthe, trainer, coach en schrijver van boeken over transformationeel trainen en coachen, instituut Orbis/Wagner Group
 • Verdiepingscursus aandachttraining, Centrum voor Mindfulness Amsterdam, onder leiding van drs. Rob Brandsma, psycholoog, mindulnesstrainer, schrijver van boeken over mindfulness
 • Universiteit van Twente, onlinecursus emoties/mindfulness/ACT,
  dr. Wendy Pots, klinisch psycholoog, universitair onderzoeker, publicist van artikelen over psychologie en mindfulness
 • Mindful Analysis, methodiek voor begeleiding via internet,
  drs. Mirjam Windrich, psychotherapeut, neerlandicus, schrijver van boeken over online-coaching/therapie, opleider tot begeleider van online-schrijftrajecten

Mijn achtergrond

Ik studeerde culturele antropologie aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn specialisatie werd theravada boeddhisme. Daarnaast volgde ik hoofdvakken in de linguïstiek, psychologie en filosofie. Bovendien haalde ik een lesbevoegdheid via de Hogeschool/Universiteit IPABO en een coachingsdiploma bij Instituut Orbis/Wegener groep.

Theravada boeddhisme  werd in Nederland bekend door vipassana-meditatie. Dit is een manier om op een ongekleurde wijze ervaringen in jezelf te observeren, met als bedoeling om jezelf beter te leren kennen en met de wisselvalligheden van het leven te leren omgaan.  Ik begon deze vorm ook te beoefenen. Naast academicus met kennis van zaken werd ik dus ook beoefenaar van deze vorm van theravada boeddhisme.

Niet veel later verdiepte ik me ook in mindulness-therapie van dr. Jon Kabat-Zinn,  oorspronkelijk een wetenschapper in de neurobiologie. In deze therapie ben je niet zozeer gericht op verandering als wel op de context en functie van (je) psychische verschijnselen. Je leert om te gaan met je klachten en deze te plaatsen in je leven. Mindfulness-based stress reduction therapy –  beschreven in Handboek meditatief ontspannen – sprak mij aan vanwege de  meditatietechnieken, de systematische opbouw,  en de heldere toelichtingen.

Voor mijn eigen mentale problemen was mindfulness helpend. Ik heb stress, somberheid en angst leren plaatsen en accepteren. Vervolgens probeerde ik meer in overeenstemming te gaan leven met mijn waarden. Deze waarden moest ik groot en deels nog ontdekken want ik leefde er maar een beetje op los. Een oefening die enorm hielp was het schrijven over mezelf en de gebeurtenissen in mijn leven. Dit bleek zeer opluchtend en verhelderend. Ik doorzag de illusies waar ik jaren mee heb rond gelopen. Door het schrijven zag ik ook welke fouten ik maakte en binnen welke patronen – als die er waren.  Ook leerde ik wat ik niet meer wilde, en waar ik wél warm voor liep binnen de mogelijkheden van mijn huidige leven. Hieruit ontstonden mijn waarden.

Ik bleef doorschrijven omwille van therapeutische doeleinden. Na een opleiding tot trainer/coach besloot ik mij bovendien te specialiseren als begeleider in online-schrijftrajecten. Mijn keus viel op de methodiek van drs. Mirjam Windrich. Het prettige aan haar aanpak is dat het geen methode is. Er is geen gekunstelde visie over hoe iemand begeleid of behandeld moet worden.  Je hebt als begeleider/coach vooral het doel de cliënt tot een zinvolle analyse van zijn eigen gedachtes, gevoelens en innerlijke processen te laten komen.  Daarbij of daaraan vooraf komt een acceptatieproces op gang.

Lees ook de ‘frequently asked questions‘.